Električna instalacija

Naši stručnjaci za montažu postavljaju rigorozne standarde prilikom rada na zgradama, mašinama i opremi. Naša kompanija nudi sledeće usluge električne montaže:

  • industrijska montaža

  • mehanička instalacija
    (montaža nosača kablova, postavljanje kontrolnih ormara, ugradnja različitih nosača i držača, demontaža i montaža industrijskih mašina i uređaja ... itd.)

  • transportni sistemi
    (instaliranje i montaža transportera, podizača, podiznih i rotacionih stolova... itd.)

  • automatizacija
    (instaliranje i montaža različitih upravljačkih sistema)