Online prijava

Ako ste zainteresovani za rad u našoj kompaniji, molimo Vas da popunite obrazac sa vašim podacima. Pregledaćemo svaku prijavu temeljno, a zatim ćemo vas kontaktirati putem e-maila.

JEZICI
Engleski jezik

Usmena komunikacija
Pisana komunikacija
Nemački jezik
Usmena komunikacija
Pisana komunikacija

Otvori fajl
Size limit for each file is 10.0 MB