Mehanička montaža

ABP Industrial Solutions obezbeđuje mehaničku montažu nove opreme, konverziju / završetak postojeće opreme i radove održavanja u različitim industrijskim sektorima.

Od malih sistema do gotovih sklopova mašina.

Izrađujemo kompletne sklopove prema vašim specifikacijama.

  • Tehnologija transporta bilo koje vrste (EHB, EBB, takivais itd.)
  • Montaža i demontaža čeličnih konstrukcija
  • Montaža skladišnog prostora
  • Zavarivanje
  • Robotika
  • Montaža sistema za upravljanje vazduhom i mašinama