Zaštita ličnih podataka

Kompanija Abp s.r.o. je posvećena zaštiti poverljivosti, pristupačnosti i integriteta ličnih podataka korisnika na veb lokaciji. Abp s.r.o. će obrađivati prikupljene lične podatke za određenu svrhu (obrada upita, obrada online prijava). Dostavljeni podaci su fizički i logički zaštićeni od strane Abp s.r.o. Lični podaci dati na osnovu vašeg ugovora će obraditi Abp s.r.o. do otkaza ovlašćenog lica. Možete zahtevati brisanje vaših ličnih podataka preko

Prikupljeni podaci neće biti podeljeni sa trećim zemljama ili drugim organizacijama.

Pristup prikupljenim podacima je ovlašćen samo od strane Abp s.r.o.

Kompanija Abp s.r.o. ne koristi prikupljene lične informacije za automatsko donošenje odluka ili profilisanje pojedinaca.