Usluge zavarivanja

Mi ispunjavamo zahteve naših klijenata sve dok postižemo proizvode najvišeg kvaliteta koje koriste naše stručno obučene zavarivače.

Pružamo usluge zavarivanja proizvodnim halama i različitim gradilištima. Naši zavarivači slede sledeće procedure prilikom zavarivanja:

  • Procedura MIG za aluminijumsko zavarivanje
  • MAG postupak zavarivanja sa običnom žicom
  • Procedura MAG zavarivanja sa napunjenom žicom
  • WIG